انواع تالک تولیدی

تالک ( سیلیکات منیزیم آبدار ) ماده ای با جلای چرب و دانسیته پایین بوده ودر صنعت بعنوان پایدار کننده و پرکننده مورد استفاده قرار می گیرد.

پودرهای معدنی ایران در زمینه تولید انواع گریدهای پودر تالک فعالیت چشمگیری دارد :

   تالک سفید سوپر  

این تالک کاملا بدون جوشش با اسید بوده و دارای رنگی بسیار سفید و وزن مخصوص پایین از یک می باشد :

آنالیز تالک سفید سوپر
52.10   % SiO2
1.00   % Al2O3
0.16   % Fe2O3
0.02   % TiO2
4.30   % CaO
29.80   % MgO
0.20   % Na
0.00   % K
0.06   % SO3
0.00   % Cl
12.10   % L.O.I

مورد مصرف: صنایع رنگ، محصولات شیمیایی و بهداشتی، کامپاند، قطعات خودرو، گرانول و …

  آنالیز تالک سفید

این تالک دارای رنگی روشن و وزن مخصوص کمتر از یک می باشد:

تالک سفید
48.75   % SiO2
1.98   % Al2O3
0.63   % Fe2O3
0.12   % TiO2
7.63   % CaO
29   % MgO
0.35   % Na
0.1   % K
0.15   % SO3
0.09   % Cl
10.10   % L.O.I

مورد مصرف: صنایع رنگ، محصولات شیمیایی و بهداشتی، قطعات خودرو، کامپاند، گرانول و …

  تالک روشن

این تالک پر کننده ( فیلر ) بسیار مناسبی برای صنایع ایزولاسیون ساختمانی ( انواع ایزوگام ) و موارد مشابه می باشد و در عین حال خاصیت روان کنندگی و مقاومت در برابر چسبندگی را بخوبی از خود نشان می دهد:

آنالیزتالک روشن
59.95   % SiO2
1.10   % Al2O3
1.41   % Fe2O3
0.13   % TiO2
0.71   % CaO
30.70   % MgO
0.12   % Na
0.00   % K
0.02   % SO3
5.10   % L.O.I

مورد مصرف: پر کننده، الکترود جوش، کامپاند، قطعات خودرویی، روان کننده و …