تالک (Talc)

 تالک ، سیلیکات منیزیم آبدار است. این کانی در طبیعت بطور کلی در سنگهای دگرگونی یافت می‌شود. تالک در شرایط مناسب در دگرگونی همبری نوع متادوماتیزم و دگرگونی ناحیه‌ای تشکیل می‌شود. ترکیب شیمیایی تالک و کانیهای همراه آن شامل سرپانتین ، کلریت ، آنتوفیلیت ، ترمولیت ، دیوسپید ، دولومیت و کلسیت می‌باشد.TALC 10

نگاه اجمالی 

در دگرگونی همبری یا مجاورتی توده‌های نفوذی غنی از محلولهای ماگمایی ضمن نفوذ در سنگهای کربناته غنی از منیزیم (دولومیت) موجب تشکیل اسکار منیزیم‌دار می‌شوند. تالک از کانیهای مهم اسکارنهای منیزیم‌دار است. و در دگرگونی ناحیه‌ای سنگهای مافیکی ، اولترامافیکی و دولومیتها در دگرگونی ناحیه‌ای حرارتی پایین تا متوسط موجب تشکیل تالک شیست می‌شود که مهمترین منبع تالک بشمار می‌روند. بیشتر تالک دنیا از تالک شیست و سنگهای سرپانتینی شده بدست می‌آید.

talc 2

مصارف مهم تالک

مهمترین مصارف تالک بدین صورت می‌باشد که کاغذ سازی 42 درصد، پلاستیک 9.2 درصد ، سرامیک 21 درصد ، رنگ سازی 8.5 درصد ، پوشش بام 5.4 درصد ، دارویی 2 درصد ، لوازم آرایشی 2 درصد و لاستیک ، خوراک دام ، کنترل آلودگی ، پولیش و کشاورزی کاربرد دارد.

کاغذ سازی

از تالک در سه مرحله در ساخت کاغذی می‌توان استفاده کرد پرکننده ، کنترل ناهمواری و روکش. 42 درصد تالک تولیدی جهان در کاغذ سازی به مصرف می‌رسد. بخش اعظم تالک در کاغذ سازی به عنوان ماده پرکننده استفاده می‌شود. میزان تالک مصرفی در صنعت کاغذ سازی در سال 1994 بالغ بر 2.7 میلیون تن گزارش شده است. در آمریکا به دلیل فراوانی کائولن مورد نیاز برای صنعت کاغذ سازی مصرف کائولن در این صنعت بیشتر از تالک بوده و در اروپا مصرف تالک بیشتر است.

مزایای استفاده از تالک به جای کائولین به عنوان پرکننده عبارتند از بهبود حالت نرمی ، تخلخل ، ماتی، سایش و اندیس زردی. از تالک به دلیل شکل صفحه‌ای و شفافیت بسیار خوب به عنوان روکش کاغذ استفاده می‌شود. استفاده از تالک به عنوان روکش موجب ویژگیهایی در کاغذ می‌شود که عبارتند از گلاسه ، نرمی ، کاهش اصطکاک و افزایش کیفیت چاپ استفاده از تالک و یا کائولین به عنوان روکش بستگی به قیمت این دو نوع ماده معدنی دارد. بیش از 90 درصد تالک استفاده شده در آمریکای شمالی در کاغذ سازی به منظور کنترل ناهمواری و کاهش چسبندگی است.

سرامیک

21 درصد تالک تولیدی جهان در ساخت انواع سرامیکها به مصرف می‌سرد. از تالک به دلیل دارا بودن ضریب انبساط و انقباض مناسب ، ضریب پخش خوب و ارزانی قیمت در انواع سرامیکها استفاده می‌شود. در بدنه (بیسکویت) سرامیکهای سنتی از تالک به میزان 30 تا 60 درصد استفاده می‌شود. در سرامیکهای پیشرفته از تالک نیز استفاده ویژه می‌شود.

سرامیکهای استاتیت که به عنوان عایقهای الکتریکی استفاده می‌شوند، از تالک 10 درصد کائولین و 10 درصد کربنات باریم در دمای 1349 – 1355 درجه سانتیگراد (12-13 ساعت) ساخته می‌شود. سرامیکهای کوردیریت به دو روش ساخته می‌شوند. مخلوط 44 درصد تالک خالص ، 41 درصد کائولین و 15 درصد اکسید آلومینیوم و یا 50 درصد کائولین و 50 درصد کلریت غنی از منیزیم.

پلاستیک

2.9 درصد تالک تولیدی جهان در پلاستیک به عنوان ماده پرکننده استفاده می‌شود. در صنعت پلاستیک سازی به دلیل شکل ، اندازه ، مقاومت حرارتی و شکل پذیری تالک از آن به عنوان ماده پرکننده استفاده می‌شود. تالک به منظور افزایش مقاومت مکانیکی و بالا بردن کیفیت سطح (کاهش خراشیدگی) ، به پلی پروپیلن (pp) افزوده می‌شود. در اتومبیل از پلاستیکهای مخصوص با عنوان پلاستیکهای حرارتی مهندسی (ETP) استفاده می‌شود. کاربرد دیگر تالک در پلاستیک به منظور جلوگیری از گرفتکی و چسبندگی در پلاستیک است.

رنگ سازی

امروزه تالک با اکسید تیتان رقابت می نماید. حدود 8.5 درصد تالک تولیدی جهان به عنوان ماده پرکننده و رنگی در صنعت رنگ سازی استفاده می‌شود. خواص مهم تالک در رنگ عبارت است از نرمی ، ضریب پخش خوب ، خنثی بودن در مقابل محلولها و وزن مخصوص کم.

مصارف دیگر

مصارف دیگر تالک عبارت است از مواد آرایشی ، پودر بچه ، به عنوان ماده پایین آورنده ضریب اصطکاک ، جوهر ، مهار کردن آتش سوزی ، مصارف دارویی و پارچه بافی.

شرکت زمین کاو با سالها تجربه به عنوان یکی از مراجع تولیدی تالک در ایران فعالیت دارد. این شرکت مفتخر است با تولید انواع دانه بندی های تالک نیازهای بازار مصرف این محصول را برطرف نماید. شرکت زمین کاو در راستای تلاش برای گسترش علم و دانش در کشور اقدام به معرفی این سایت که خود مرجعی گسترده و ارزشمند درباره تالک می باشد نموده است. امید است این تلاش قدمی برای پیشرفت کشور عزیزمان باشد.

Talc

Talc, is a hydrous magnesium silicate. The mineral is generally discovered in the nature in metamorphic rocks. Talc is form by metasomatism kind of contact metamorphism and regional metamorphism in right conditions. The chemical composition of talc and other minerals along it contains: Serpentine, Chlorite, Anthophyllite, Termolite, Diopside, Dolomite and Calcite.

talc 6

Overview

In contact metamorphism, intrusive bodies rich of magmatic solution meanwhile influence in carbonated rocks rick of magnesium (dolomite) cause form of magnesemia skarn. Talc is one of the most important magnesemia skarn and in mafic rocks, ultra mafic rocks and dolomites regional metamorphism, in low heat cause form of schist talc which is the most important of talc source. The most volume of talc is schist and serpentine rocks.

Most important talc usage

The most important of talc usage is: in paper-making 42%, in plastics 9.2%, in ceramics 21%, in paints 8.5%, in roofing 5.4%, in pharmaceutical 2%, in cosmetics 2% and even in rubber manufacturing, animal feed, pollution control, polish and agriculture.

talc 5

Paper-making

Talc can be used in 3 phases of paper-making, filler, roughness control and coating. 42% of produced talc is used in paper-making and majority part of it is used as filler material. 2.7 billion ton of talc is used in paper-making, reported in 1994. In the US because of plentifulness of kaolinite, usage of kaolinite is more than talc in paper-making and unlike Europe.

The advantage of talc instead of kaolinite as filler in paper-making: improvement of softness, porosity, mate, abrasion and yellows index. Talc is used as paper coating because of its plate shape and well transparency. Using talc as coating leads several advantages in paper as follows; glossy, softness, reduce of friction and increase of printing quality. Choosing talc or kaolinite as coating depends on the price of these two mineral materials. More than 90% of used talc in paper-making in Northern America has been done in order to control of roughness and reduce of cohesion.

Ceramics

21% of produced talc in the world is used in kinds of ceramics. Having reasonable expansion and contraction factor, good diffusion coefficient and low prices are the factors that encourage people to use it in ceramics. In body of traditional ceramics the percentage of talc usage is 30-60%, in advanced ceramics is used special.

Static ceramics that used as electrical insulations is made from 10% of talc and 10% of barium carbonate cooked for 12-13 hrs. In 1349-1355 degrees. Cordierite ceramics made in 2 different ways, combination of 44% of pure talc, 41% of kaolin and 15% of aluminum oxide or, 50% of kaolin and 50% of enriched chlorite with magnesium.

Plastics

2.9% of world produced talc used as filler in plastics. This happened because of talc shape, thermal resistance and plasticity. Due to increasing of mechanical resistance and raising the quality of surface (reducing scratches) will be added to polypropylene (PP). Prevention of obstruction and cohesion in plastics is the other usages of talc.

Paints

Nowadays talc competes titan oxide. About 8.5% of world produced talc used as filler and chromatic in paints industry. The most important properties of talc is: softness, good dispersion coefficient, being neutral facing solutions and low density.

Other usages

The other talc usages are: cosmetics, baby powder, as reducer of friction coefficient, ink, firefighting, medicinal purposes and textiles.

ZaminKav corp. with years of experience as an authority of Talc production in Iran honored to produce the high quality of any grade of required Talc. ZaminKav Corp. in order to produce science, introduced this following website which is wide and worthy reference about Talc. Hope to be useful.