آنالیز تالک درجه یک

آنالیز تالک درجه یک صابونی ضد اسید مناسب برای صنایع رنگ سازی، کاغذ سازیفپلاستیک سازی ،قطعات خودرو و …

آنالیز شیمیایی تالک(ta-kh)

ترکیب Al2O3 MgO CaO Fe2O3 SiO2 K2O Na2O L.O.I TiO2 SO3 Total
مقدار 0.76 29.15 5.28 0.66 59.16 0.01 4.89 0.05 99.96