بایگانی دسته: آنالیزهای تالک

آنالیزهای تالک

انواع تالک تولیدی

تالک ( سیلیکات منیزیم آبدار ) ماده ای با جلای چرب و دانسیته پایین بوده ودر صنعت بعنوان پایدار کننده و پرکننده مورد استفاده قرار می گیرد.

پودرهای معدنی ایران در زمینه تولید انواع گریدهای پودر تالک فعالیت چشمگیری دارد :

   تالک سفید سوپر  

این تالک کاملا بدون جوشش با اسید بوده و دارای رنگی بسیار سفید و وزن مخصوص پایین از یک می باشد :

آنالیز تالک سفید سوپر
52.10   % SiO2
1.00   % Al2O3
0.16   % Fe2O3
0.02   % TiO2
4.30   % CaO
29.80   % MgO
0.20   % Na
0.00   % K
0.06   % SO3
0.00   % Cl
12.10   % L.O.I

مورد مصرف: صنایع رنگ، محصولات شیمیایی و بهداشتی، کامپاند، قطعات خودرو، گرانول و …

  آنالیز تالک سفید

این تالک دارای رنگی روشن و وزن مخصوص کمتر از یک می باشد:

تالک سفید
48.75   % SiO2
1.98   % Al2O3
0.63   % Fe2O3
0.12   % TiO2
7.63   % CaO
29   % MgO
0.35   % Na
0.1   % K
0.15   % SO3
0.09   % Cl
10.10   % L.O.I

مورد مصرف: صنایع رنگ، محصولات شیمیایی و بهداشتی، قطعات خودرو، کامپاند، گرانول و …

  تالک روشن

این تالک پر کننده ( فیلر ) بسیار مناسبی برای صنایع ایزولاسیون ساختمانی ( انواع ایزوگام ) و موارد مشابه می باشد و در عین حال خاصیت روان کنندگی و مقاومت در برابر چسبندگی را بخوبی از خود نشان می دهد:

آنالیزتالک روشن
59.95   % SiO2
1.10   % Al2O3
1.41   % Fe2O3
0.13   % TiO2
0.71   % CaO
30.70   % MgO
0.12   % Na
0.00   % K
0.02   % SO3
5.10   % L.O.I

مورد مصرف: پر کننده، الکترود جوش، کامپاند، قطعات خودرویی، روان کننده و …

 

 

آنالیزهای متفاوت تالک

شما با بررسی آنالیزهای مختلف تالک می توانید با کارشناسان مجموعه مشورت نمایید و تالک مورد نیاز خود را تهیه فرمایید.

آنالیز شیمیایی تالک مناسب رنگ سازی TA-GHA
ترکیب Al2O3 MgO CaO Fe2O3 SiO2 K2O Na2O L.O.I TiO2 SO3 Total
مقدار 0.57 30.29 0.04 2.03 61.95 4.82 99.96
آنالیز شیمیایی تالک مناسب کاغذ سازی و سرامیک TA-TAD
ترکیب Al2O3 MgO CaO Fe2O3 SiO2 K2O Na2O L.O.I TiO2 SO3 Total
مقدار 15.2 29 6.31 1.84 32.25 0.78 0.3 13.33 0.1 0.84 99.95
آنالیز شیمیایی تالک  مناسب آرایشی و بهداشتی TA-TAT1
ترکیب Al2O3 MgO CaO Fe2O3 SiO2 K2O Na2O L.O.I TiO2 SO3 Total
مقدار 0.57 35.29 0.04 2.03 56.95 4.82 99.96
آنالیز شیمیایی تالک  مناسب جهت پلاستیک سازی TA-TAT2
ترکیب Al2O3 MgO CaO Fe2O3 SiO2 K2O Na2O L.O.I TiO2 SO3 Total
مقدار 3.59 29.99 5.29 2.67 57.09 1.52 99.74

آنالیز تالک درجه یک

آنالیز تالک درجه یک صابونی ضد اسید مناسب برای صنایع رنگ سازی، کاغذ سازیفپلاستیک سازی ،قطعات خودرو و …

آنالیز شیمیایی تالک(ta-kh)

ترکیب Al2O3 MgO CaO Fe2O3 SiO2 K2O Na2O L.O.I TiO2 SO3 Total
مقدار 0.76 29.15 5.28 0.66 59.16 0.01 4.89 0.05 99.96